Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podujatie Open Science FAIR 2023


Začiatok: 25. 09. 2023 09:00

Koniec: 27. 09. 2023 14:30

Organizátor: OpenAIRE, FECYT

Miesto konania: Madrid

Štát: Španielsko
V dňoch 25. – 27. septembra sa v Madride uskutoční podujatie Open Science FAIR 2023 (OSFair2023).

Podujatie je organizované iniciatívou OpenAIRE, neziskovej organizácie na zabezpečenie otvorenej vedeckej komunikačnej infraštruktúry na podporu európskeho výskumu. Tento rok bude podujatie organizované spoločne s FECYT, podporujúcou španielsku vedu a technológie.

Zdroj: opensciencefair.eu

Ciele a témy podujatia

Cieľom podujatia Open Science FAIR 2023 je spojiť a posilniť komunity a služby pôsobiace a zasadzujúce sa za presadzovanie otvorenej vedy. Cieľom je tiež identifikovať spoločné postupy súvisiace s otvorenou vedou, zistiť, aké sú najlepšie a fungujúce synergie na poskytovanie a prevádzku služieb otvorenej vedy, a tiež prepojiť skúsenosti a osvedčené postupy z celého sveta.

Heslom tohtoročného podujatia je Plánovanie smeru: nová predstava o otvorenej vede pre ďalšie generácie.

Dôraz sa bude klásť na tieto hlavné témy:

  • Pokrok a reforma hodnotenia výskumu (RRA) a otvorenej vedy; prepojenia, prekážky a ďalší postup;
  • Vplyv umelej inteligencie na otvorenú vedu a vplyv otvorenej vedy na umelú inteligenciu;
  • Inovácie a narušenia v oblasti vedeckého publikovania;
  • FAIR dáta, software a hardware z hľadiska otvorenej vedy;
  • Otvorenosť dát pre výskum a vzdelávanie;
  • Zapojenie verejnosti a občianskej vedy.

Cieľová skupina podujatia

Podujatie Open Science FAIR 2023 je určené pre výskumné komunity a infraštruktúry, knižnice, správcov repozitárov, poskytovateľov obsahu a služieb, správcov a sprostredkovateľov výskumu, vedecké spoločnosti, vydavateľov, tvorcov politík a subjekty financujúce výskum, skupiny a iniciatívy občianskej vedy, či pre inovátorov v oblasti vedeckej komunikácie.

Relevantnosť podujatia

Otvorená veda (označovaná tiež ako otvorená vedecká práca alebo otvorený výskum) sa nachádza na križovatke. Implementácia a prijímanie princípov otvorenej vedy napredujú, pričom výskumní pracovníci, výskumné inštitúcie, financujúce agentúry, poskytovatelia služieb a infraštruktúry sa zapájajú do jej presadzovania na rôznych úrovniach. Objavujú sa však rôzne modely, ktoré vytvárajú zdanlivo roztrieštený ekosystém a dosahujú malé kroky nad tradičným systémom vedeckej komunikácie. Aby bol umožnený medzinárodný a interdisciplinárny výskum, je potrebné zabezpečiť interoperabilitu medzi komunitami a službami. Zároveň je potrebné zachovať schopnosť podporovať rozmanitosť pracovných postupov a znalostných systémov.

Očakávané výsledky podujatia

Súčasťou konferencie budú kľúčové prednášky významných rečníkov, diskusie za okrúhlym stolom, workshopy a školenia, ako aj demonštračná časť. Konferencia spojí pohľady rôznych aktérov a navrhne spôsoby, ako môžu komunity spolupracovať pri vytváraní plánov na implementáciu otvorenej vedy.

Viac informácií o podujatí nájdete TU.

Zdroj: opensciencefair.eu; zverejnené: 13.07.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar