Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

E – learning

Etika a Horizont Európa – e-learningové video venované téme výskumná etika a integrita v programe Horizont Európa.

Plán rodovej rovnosti (GEP) – e-learningové video o ďalšom dôvode prečo je dôležité mať v inštitúcii implementovaný plán rodovej rovnosti. GEP je jedným z kritérií zapojenia sa inštitúcie do programu Horizont Európa.

Hľadanie partnerov do konzorcií – e-learningové video o tom ako a kde môžete hľadať partnerov do medzinárodných konzorcií pre projektové návrhy do programu Horizont Európa. Príprava pitch prezentácie.

Registrácia na portál Európskej komisie. EU login a PIC – e-learningové video o tom ako si vytvoriť prihlasovací účet a zaregistrovať organizáciu aj pre program Horizont Európa.

Viac e-learningových kurzov v anglickom jazyku nájdete na web stránke projektu Bridge2HE v časti Horizon Europe NCP virtual campus. Kurzy sú zdarma, prístupné aj širokej verejnosti a môžu byť pre vás ďalších zdrojom informácií v prípade, že máte záujem o účasť v projektoch programu Horizontu Európa. Na kurzy je potrebné sa registrovať na NCP Portáli pre Horizont Európa. Kurzy obsahujú prednášky, videa, odkazy na zdroje ďalších informácií i testovacie otázky, ktorými overíte vaše získané vedomosti.