Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partneri do konzorcií

Možnosti hľadania partnerov do projektových konzorcií

Pri hľadaní partnera máte viacero možností.

  1. Prvým miestom kde hľadať partnerov je Funding &Tenders Opportunieties Portal, pod každou zverejnenou výzvou v časti Partner Search. Nájdete tu zoznam záujemcov o podanie projektového návrh k danej výzve, čiže ide o zoznam potenciálnych partnerov pre vaše projektové návrhy medzi zaregistrovanými organizáciami na portále. Vyhľadávať môžete aj zadaním kľúčového slova alebo témy, podľa geografických kritérií či podľa typu organizácie, podľa tém, ktorých sa organizácie zúčastnili alebo prejavili záujem o účasť v budúcnosti.
  2. Ďalej vám vieme pomôcť aj my v Národnej kancelárii Horizontu, a preto nás požiadajte o šírenie vášho profilu (formulár) cez naše kontakty v danej oblasti v rôznych krajinách.
  3. Na našom webe si pozrite časť Ponuka partnerstiev do konzorcií, kde nájdete aj vzor formulára pre hľadanie partnerov.
  4. Partnerov je možné vyhľadávať aj cez iné projektové weby či databázy NCPs. A to buď všeobecné (nezamerané na konkrétnu oblasť), alebo špecifické/ tematické (venujúce sa len jednej spoločenskej oblasti).
  • ŠPECIFICKÉ – tematicky zamerané weby sieťovacích projektov programu Horizont Európa, ktoré ponúkajú vlastné nástroje na vyhľadávanie partnerov.

 

Viac informácií o hľadaní partnerov nájdete na Funding & Tenders Opportunieties Portale alebo kontaktujte Narodnú kanceláriu Horizontu.