Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuky cez sieťovacie projekty

Partnerov do konzorcií je možné vyhľadávať a získať cez weby sieťovacích projektov programu Horizont Európa, ktoré ponúkajú vlastné nástroje na vyhľadávanie partnerov.

Podľa tematického zamerania, ide o tieto sieťovacie projekty: 

Viac informácií o hľadaní partnerov nájdete na Funding & Tenders Opportunieties Portale alebo kontaktujte Narodnú kanceláriu Horizontu.