Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZONT EURÓPA

I. Pilier

Excelentná veda

Európska rada pre výskum (ERC)

Akcie „Marie Skłodowska-Curie"

Výskumné infraštruktúry

II. PILIER

Globálne výzvy

Klaster 1: Zdravie

Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Spoločné výskumné centrum (JRC)

III. PILIER

Inovatívna Európa

Európska rada pre inovácie (EIC)

Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

VÝSKUMNO-INOVAČNÉ MISIE EÚ

PARTNERSTVÁ EÚ

EURATOM

PRAVIDLÁ ÚČASTI A FINANCOVANIA

PODUJATIA

No events found in this filter criteria.

Ďalšie podujatia

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

VÝZVY

Ďalšie výzvy

ETIKA VO VÝSKUME

RODOVÁ ROVNOSŤ VO VÝSKUME

EOSC

Chcete byť informovaný o všetkom, čo sa deje v rámci Horizontu Európa.

Prihláste sa k odberu newslettera.

Chcete podať projekt?

Pomôže vám!

Potrebujete konzultáciu?

Pomôžeme vám!