Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hľadanie partnerov do konzorcií

Národná kancelária Horizontu ponúka možnosť pomôcť  vám pri hľadaní partnerov a/alebo konzorcia pre vaše projektové námety či nápady. Disponujeme kontaktami, cez ktoré môžeme diseminovať váš záujem o zapojenie sa do konzorcia pre konkrétnu výzvu programu. V prípade záujmu využite náš formulár nižšie a kontaktujte príslušné NCP pre danú oblasť, ktoré vám poradí ako postupovať.

Formulár pre hľadanie partnerov

Tento formulár je možné použiť/vyplniť v prípade, že máte záujem o zapojenie sa do výziev programu Horizont Európa a hľadáte partnerov/ konzorcium pre svoj projektový zámer. Po vyplnení vieme váš profil postúpiť našim partnerov v zahraničí a pomôcť vám s hľadaním partnerov/konzorcia. Ak máte záujem o tento typ služby Národnej kancelárie Horizontu, neváhajte nás kontaktovať. Pozrite si aj naše e-learningové video k hľadaniu partnerov do konzorcií.

Crowdhelix – virtuálna platforma pre vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre Horizont Európa

Prehľad najúspešnejších žiadateľov a krajín v Horizonte Európa (tabuľka)