Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné podujatie – kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 11. 01. 2024 10:00

Koniec: 11. 01. 2024 11:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 11. januára 2024 na informačné podujatie zamerané na predstavenie aktuálne otvorených a plánovaných výziev na rok 2024 pre klaster 2 – kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť.

Tento klaster má za cieľ posilňovať demokratickú správu vecí verejných a účasť občanov na nej, ochranu a podporu kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Plánovaný program:

Otvorenie
Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
Aktuálne otvorené výzvy:

– Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných
– Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu
– Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií
Plánované výzvy:
Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo

Aktuálne kaskádové výzvy v rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy

Záverečné tipy (Pre-screening projektových zámerov, Hop On Facility, Cestovné granty)

Registrácia povinná. Po registrácii obdržíte link na vysielanie. Prosím, odložte si ho.

V prípade záujmu o viac informácií, prosím, pošlite vopred svoje otázky zodpovednému národnému kontaktnému bodu Elene Žákovej.

19.12.2023, elz

Pridať do Google Calendar