Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage event pre výzvy programu Horizont Európa – Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita


Začiatok: 15. 03. 2023 09:00

Koniec: 16. 03. 2023 18:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EEN

Miesto konania: online
Enterprise Europe Network vás pozýva na online partnerské podujatie v rámci klastra 5 – Klíma, energetika a mobilita v pracovnom programe na roky 2021 – 2027 programu Horizont Európa zamerané na jednotlivé témy podpory výskumu a inovácií.

Dátum: 15. a 16. marca 2023

Podujatie je bezplatné, ale registrácia a aktivácia profilu sú pre účasť povinné.

Registrácia na stránke podujatia je otvorená do 14. marca 2023!

Podujatie sa zameriava na nasledujúce výzvy Horizont Europe – Cluster 5 2023:

  • klimatický výskum,
  • medziodvetvové riešenia klimatickej krízy,
  • udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie,
  • efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie,
  • čisté a konkurencieschopné riešenia pre všetky druhy dopravy
  • bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar.

Využite túto príležitosť na prezentovanie svojich nápadov a pretavte ich na úspešné projekty s potenciálnymi partnermi. Nadviažte prípadné spoluprácu s inými účastníkmi a pripojte sa ku konzorciám.

Pre koho je b2b podujatie určené?

Podujatie je vhodné pre každého, koho zaujímajú výzvy programu Horizont Európa t.j. univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane start-upov, malých a stredných podnikov – SMEs či veľkých spoločností), samosprávy, asociácie/ federácie, verejné orgány/ vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja.

Viac informácií na: https://he-cluster5-2023.b2match.io/home

Zdroj: EEN, 10.3.2023, mit

Pridať do Google Calendar