Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event: Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 18. 01. 2023 10:00

Koniec: 18. 01. 2023 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Net4Society

Miesto konania: online
Hero Image

Net4Society, medzinárodná sieť národných kontaktných bodov pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, pripravila Brokerage Event (partnerskú burzu) pre záujemcov o projekty v tejto oblasti. Online podujatie sa bude konať 18. januára 2023. Nasledovať bude dňa 19. januára 2023 – pre-proposal check projektových zámerov. Registrácia na B2Match platforme je otvorená od začiatku decembra 2022 do 18. januára 2023.

Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 14. decembra 2022. Informačný deň Európskej komisie pre klaster 2 sa uskutoční 17. januára 2023.

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť vopred si dohodnúť on-line stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tematické okruhy:

  • Demokracia a správa vecí verejných
  • Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Sociálne a ekonomické transformácie

Prečo sa zúčastniť? Máte možnosť:

  • Prezentovať, diskutovať a vytvoriť nové projektové návrhy na medzinárodnej úrovni
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť kvalitné partnerstvá v súvislosti s otvorenými výzvami pre Horizont Európa, Klaster 2
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP.

Zdroj: Net4Society, 13.12.2022, elz

Pridať do Google Calendar