Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia: Adaptácia na zmenu klímy

Misia EÚ: Adaptácia na zmenu klímy

Klimatické zmeny sú jednou z najzávažnejších hrozieb, ktorým ľudstvo čelí, s potenciálne ničivými dôsledkami na ľudí, životné prostredie a hospodárstvo. Napriek nášmu veľkému úsiliu dochádza k určitému stupňu globálneho otepľovania, podnebie sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a spôsobuje častejšie a silnejšie vlny horúčav, suchá a povodne.  Je preto veľmi dôležité, aby sme znížili našu uhlíkovú stopu.

Misijná rada navrhuje využiť naliehavú potrebu prípravy na zmenu klímy ako príležitosť k tomu, aby sme žili lepším, spravodlivejším a zdravším životom. Adaptácia na zmenu podnebia je proces prispôsobovania sa súčasnej alebo očakávanej klíme a jej dopadom. Misijná oblasť bude podporovať tento proces pripojením občanov k vede a verejnej politike. Misia v tejto oblasti pomôže maximalizovať vplyv podpory výskumu a inovácií zo strany EÚ a preukáže jej význam pre spoločnosť a občanov.

Výskumno-inovačná iniciatíva sa zameria na riešenia v oblasti zmeny podnebia a pripravenosť na ochranu života a majetku. Bude sa zaoberať zmenami v správaní a sociálnymi aspektmi oslovením nových komunít nad rámec obvyklých zainteresovaných strán, čo pomôže dosiahnuť sociálnu transformáciu.  

Do roku 2030 má výskumno-inovačná misia EÚ Adaptácia na zmenu klímy tieto ciele:

 1. Pripraviť Európu, aby vedela reagovať na krízy spôsobené klimatickými zmenami, a pomôcť občanom, komunitám a regiónom, aby sa pripravili a boli schopní riešiť klimatické riziká ako horúčavy, lesné požiare, suchá, záplavy, búrky a choroby.
 2. Urýchliť spoločenskú transformáciu smerom k budúcnosti, ktorú si želáme, a podporiť 150 európskych komunít a regiónov pri formulovaní ich vlastnej vízie a stratégie inovácií, udržateľného rozvoja a podmienok pre adaptáciu.
 3. Podporovať veľkoplošné projekty spoločenskej transformácie na regionálnej a lokálnej úrovni.

 

1 cieľ: Do roku 2030 by mali mať všetci Európania prístup k informáciám o súčasných a budúcich klimatických rizikách v ich regióne. Samosprávy by mali byť schopné riešiť tieto riziká a pripraviť plány riadenia a prípravy na klimatické zmeny. Snaha misie voči občanom, komunitám a regiónom bude:

 • podporovať lepšie porozumenie klimatických rizík, mobilizovať prístup k informáciám a hodnoteniam klimatických rizík, aktualizovať systémy včasnej výstrahy,
 • podporovať formulácie plánov riadenia klimatických rizík a núdzových plánov na lokálnej úrovni,
 • zabezpečovať, aby bola komunitná infraštruktúra bezpečná a základné služby prevádzkyschopné a dostupné počas kritických podmienok.

 

2. cieľ: Do roku 2030 by si malo 150 komunít a regiónov navrhnúť transformačné ciele a programy, a to nielen na zníženie klimatických rizík, ale aj na zabezpečenie prechodu na život v zdraví a prosperite. Misia bude preto podporovať občanov, komunity a regióny s cieľom:

 • navrhnúť víziu a ciele a dosiahnuť konsenzus v otázke transformačných spoločenských zmien zakotvených v zmluve o odolnosti spoločnosti,
 • spoluvytvárať adaptačné programy a definovať možné prostriedky a inovácie na dosiahnutie vízie, ako aj portfólio opatrení,
 • navrhovať a testovať riešenia a vytvoriť priaznivé podmienky pre spoločenské transformácie.

 

3. cieľ: Do roku 2030 by malo byť zavedených 75 pilotných inovačných riešení, ktorými sa zvýši odolnosť regiónov a komunít voči zmene klímy. Misia finančne podporí 75 demonštračných projektov zameraných na veľkoplošné a konkrétne výsledky premeny komunitných systémov.

#EUmissions #MissionClimate #EUGreenDeal

 

Oficiálne informácie o Misii Adaptácia na zmenu klímy nájdete na stránke Európskej komisie. Dozviete sa viac o misijných aktivitách, akým spôsobom prebehne proces výberu regiónov a komunít, kto zastupuje členské štáty v misijnej rade a misijných skupinách, informácie o pripravovaných podujatiach, relevantné dokumenty a správy z prípravnej fázy misie.

 

V sekcii AKTUÁLNE OTVORENÉ VÝZVY zverejňujeme pravidelne výzvy a témy vyhlásené v rámci misie. Aby vám nič neušlo, prihláste sa na odber nášho newslettra.

 

Pracovný program pre misie: Horizon Europe Missions work programme

V rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy bola 22. júna 2021 vyhlásená prvá výzva HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01-01Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change s uzávierkou 14.9.2021. Nájdete ju nižšie v Archíve uzatvorených výziev. Aktuálne prebieha hodnotiaci proces predložených návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva začiatkom roka 2022. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne.

V rámci destinácie Deployment of NEB lighthouse demonstrators in the context of missions bola 28/09/2021 otvorená výzva: HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01: Support the deployment of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in the context of Horizon Europe missions. Uzávierka projektových návrhov: 25/01/2022.

 

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia