Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumptionDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01

Rozpočet: 186 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Témy výzvy:

Enabling sustainable farming

Výskum a inovácie budú podporovať poľnohospodárov pri udržateľnom hospodárení. Vďaka výskumu a inováciám budú poľnohospodárske systémy maximalizovať poskytovanie širokej škály ekosystémových služieb. Výskum a inovácie podporia rozvoj politiky, obchodných modelov a trhových podmienok, ktoré umožnia prechod na udržateľné potravinové a poľnohospodárske systémy. Účinné poľnohospodárske znalostné a inovačné systémy urýchlia inovácie a využívanie výsledkov výskumu a inovácií od farmy až po stôl.

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-01 Reaching the farm to fork target: R&I scenarios for boosting organic farming and organic aquaculture in Europe – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-02 Developing sustainable and competitive land-based protein crop systems and value chains – IA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-03 Digitalisation as an enabler of agroecological farming systems – CSA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04  – Tackling outbreaks of plant pests – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-05 Animal welfare 2.0 – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-06 Vaccines and diagnostics for priority animal diseases – IA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-07 Research & innovation roadmap for blockchain technologies in the agri-food sector – CSA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-08 Uncovering lock-ins and levers to encourage farmers to move to and stay in sustainable, climate-neutral and biodiversity-friendly farming systems: from experiments to systemic mechanisms – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-09 Towards an EU approach to assess and internalise positive and negative externalities of food for incentivising sustainable choices – RIA

Enabling sustainable fisheries and aquaculture

Výskum a inovácie budú priamo podporovať spoločnú rybársku politiku a prinášať inkluzívne diverzifikované prístupy riadenia rybolovu. Informovanosť, dôvera a správanie producentov a spotrebiteľov priamo prispeje ku konkurencieschopnosti a udržateľnosti tohto odvetvia. Zastrešujúce partnerstvo pre klimaticky neutrálne, udržateľné a produktívne modré hospodárstvo prispeje k potravinovej bezpečnosti, modrému rastu a zamestnanosti v Európe prostredníctvom spoločne podporovaného programu výskumu a inovácií.

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-10 Sea to fork transparency and consumer engagement IA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-11 Digital transition supporting inspection and control for sustainable fisheries – IA

Transforming food systems for health, sustainability and inclusion

Výskum a inovácie urýchlia prechod na udržateľné, zdravé a inkluzívne potravinové systémy prostredníctvom výsledkov v rôznych oblastiach.  Činnosti v oblasti výskumu a inovácií podporujúce partnerstvo pre bezpečné a udržateľné potravinové systémy pre ľudí, planétu a klímu pomôžu identifikovať a poskytovať inovatívne riešenia poskytujúce vedľajšie prínosy pre výživu, kvalitu potravín, klímu, obehovosť a komunity.

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-12 Filling knowledge gaps on the nutritional, safety, allergenicity and environmental assessment of alternative proteins and dietary shift – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-13 vidence-based decision-making to change social norms towards zero food waste – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-14 Microbes for healthy and sustainable food and diets – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15 Transition to healthy and sustainable dietary behaviour – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-16 Identification, assessment and management of existing and emerging food safety issues – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-17 Increasing the transparency of EU food systems to boost health, sustainability and safety of products, processes and diets – IA

Targeted international cooperation

K podpore celosvetového prechodu na udržateľné potravinové systémy prispejú cielené činnosti v oblasti výskumu a inovácií, najmä v rámci partnerstva EÚ s Afrikou v oblasti potravinovej a výživovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva (FNSSA) a globálnych iniciatív zahŕňajúcich medzinárodné výskumné konzorciá.

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-18 One Health approach for Food Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) – RIA

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-19 EU-China international cooperation on integrated pest management in agriculture – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 22.06.2021; nakh