Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Co-Creation with Public and Private Buyers of InnovationsDátum otvorenia: 01/07/2021 12:00 am

Uzávierka: 28/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-PUBLICBUY-01-01

Rozpočet: 2 mil.

Kontaktná osoba: 17
Výdavky vlád na obstaranie prác, tovarov a služieb tvoria približne 14% HDP Európskej únie, čo predstavuje veľký potenciál pre stimuláciu dopytu po inovatívnych riešeniach, najmä pre malé a stredné podniky. Je to príležitosť pre verejný ako aj súkromný sektor využitím nových technológií a riešení ponúknuť dodávateľom inovácií, najmä projektom a firmám financovaným z EIC nové príležitosti. Okrem toho obstarávanie inovácií ponúka poskytovanie lepších a efektívnejších verejných služieb, ktoré pomôžu čeliť takým spoločenským výzvam ako sú zmena klímy, pandémia, či udržateľné riadenie prírodných zdrojov.

Cieľom tejto výzvy je podporiť verejných aj súkromných obstarávateľov inovácií lepšie definovať svoje potreby a lepšie spolupracovať s poskytovateľmi inovatívnych riešení, najmä s komunitou inovatívnych firiem podporených z EIC.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií.