Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Izraela

Výskumný tím špecializujúci sa na problematiku prevencie samovrážd z Academic College of Tel-Aviv Yaffo hľadá projektových partnerov do formujúceho sa konzorcia pre nasledujúcu tému v klastri Zdravie:

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03: Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD) – RIA

Konzorcium bude zahŕňať tím z Academic College of Tel-Aviv Yaffo ako koordinátora a partnerov z rôznych európskych krajín so záujmom o duševné zdravie a prevenciu samovrážd u LGBT mládeže v Európe. Partnerstvo je otvorené pre tieto skupiny:

  • výskumní pracovníci z oblastí epidemiológia duševného zdravia, prevencia samovrážd, marginalizované skupiny obyvateľstva, transrodové osoby
  • poskytovatelia zdravotných služieb/zdravotné poisťovne
  • komunitné organizácie LGBT
  • ďalšie zainteresované strany a verejné inštitúcie pôsobiace v oblasti duševného zdravia

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke alebo príslušné NCP.

17.02.2022, mob