Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Holandska

Laboratory Medical Immunology of the Radboud University Medical Center (Radboudumc) a Institute for Behavioral Studies of Radboud University hľadá konzorciá/partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu výzvu:

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition

Oblasť expertízy:

  • Skúsenosti s komplexnými systémovými perspektívami pri výpočte reálneho biopsychosociálneho modelu, v ktorom sú vzťahy medzi pôvodcami zápalu (napr. IL-6, TNFa), psychologickými faktormi (napr. kognícia, rozhodovanie) a sociálnymi faktormi (napr. kvalita sociálne vzťahy, osamelosť).
  • Dlhoročné odborné znalosti v oblasti translačného diagnostického výskumu v oblasti chronických zápalových ochorení a infekčných ochorení so zameraním na monitorovanie imunitného systému. Okrem toho sa dynamika zápalu študuje pomocou nových technológií na lepšie pochopenie reakčných kaskád, ale aj na zlepšenie personalizovanej zdravotnej starostlivosti a cielenej terapie.
  • Skúsenosti so silnou interdisciplinárnou spoluprácou.

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke alebo príslušné NCP.

04.03.2022, mob