Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MCSA IF – ponuka od STU Bratislava

Slovenská technická univerzita , Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva ponúka možnosť hostiteľskej inštitúcie v rámci Individuálneho štipendia MSCA.

Podrobnejšie informácie nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

https://www.stuba.sk/english/science-and-research/msca-open-positions/institute-of-nuclear-and-physical-engineering.html?page_id=12920