Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K EXCELENTNOSTIDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-20

Rozpočet: 1,5 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je zvýšiť povedomie o existencii školení, networkingových aktivít a mobilitných možností medzi výskumníkmi a tiež nárast kapacít a kompatibility spolupráce a dotačného systému, zvýšenie informovanosti tvorcov politík a vytváranie predpokladov na centrálne huby.

Výška grantu je okolo 1,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy