Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ZABEZPEČENIE DÔVERYHODNOSTI A DÔVERY V KVALITU VÝSKUMNEJ ETIKY V KONTEXTE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91

Rozpočet: 4,5 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je zvýšenie dôveryhodnosti a dôvery v kvalitu vedeckej a výskumnej etiky a mobilizácia výskumných komunít zaoberajúcich sa etikou, ako aj vývoj potrebného vzdelania, povedomia a školení v oblasti výskumnej etiky.

Výška grantu je okolo 4,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy