Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

VÝZVY VÝSKUMNEJ ETIKY A INTEGRITY AKO ODPOVEĎ NA KRÍZYDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-90

Rozpočet: 4,5 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je navrhnúť operačný rámec pre vedeckú etiku a integritu, ktorý bude zahŕňať kľúčové etické princípy pri dodržaní rýchlosti a efektivity pri hľadaní odpovedí počas krízy, čim sa zlepší celková pripravenosť na ňu.

Výška grantu je okolo 4,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy