Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

VYPRACOVANIE STE(A)M CESTOVNEJ MAPY PRE VEDECKÚ VÝCHOVU V HORIZONTE EURÓPADátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-70

Rozpočet: 1 mil.

Kontaktná osoba: 32
STEM = komunita učiteľov, výskumníkov a tvorcov politík a stratégií v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky. “A” znamená, že aj do takejto striktne vedeckej a faktografickej komunity je potrebné pribrať aj “art”, čiže trochu nonšalantnosti a kreatívneho myslenia.

Cieľom je ukázať, že veda nie je iba striktná teória a prax, ale že je dôležité brať do úvahy napr. aj potreby priemyslu pri vzdelávaní študentov alebo pri vytváraní konceptu otvoreného školstva. Podporovať sa preto budú formálne aj neformálne iniciatívy v oblasti vedeckého vzdelávania. Výstupom projektu bude „STEAM“ cestovná mapa, ktorá by mala korešpondovať s programom Erasmus.

Výška grantu je okolo 1 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy