Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tools and technologies for a healthy society (Two stages – 2022)Dátum otvorenia: 06/10/2021 12:00 am

Uzávierka: 01/02/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12

Rozpočet: 60 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
V rámci tejto výzvy je vyhlásená 1 téma:

HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage: Computational models for new patient stratification strategies – RIA

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 01.02.2021, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 06.09.2022.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob