Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The European Capital of Innovation AwardsDátum otvorenia: 18/03/2021 12:00 am

Uzávierka: 15/07/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize

Rozpočet: 1,8 mil.

Kontaktná osoba: 17
Táto cena sa udeľuje najinovatívnejším európskym mestám za aktivity podporujúce mestské inovácie v dvoch kategóriách: Európske hlavné mesto inovácií pre mestá s počtom obyvateľov viac ako 250 tis. a Európske rastúce mesto inovácií pre mestá s počtom obyvateľov od 50 tis. do 250 tis. V kategórii Európske hlavné mesto inovácií sa udeľuje prvá cena vo výške 1 mil. EUR a druhá a tretia cena vo výške 100 tis. EUR. V kategórii Európske rastúce mesto inovácií sa udeľuje prvá cena vo výške 0,5 mil. EUR a druhá a tretia cena po 50 tis. EUR.

Viac informácií o cenách EIC je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt v SR pre viac informácií.