Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Teaming for Excellence – 2. koloDátum otvorenia: 29/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 08/09/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage

Rozpočet: 15000000

Kontaktná osoba: 32
Výzva Teaming for Excellence je zameraná na vytváranie nových a rozvoj existujúcich centier excelentnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú konzorciá, v ktorých bude slovenský koordinátor (univerzity, výskumné inštitúcie, národné/regionálne autority alebo výskumné agentúry) spolu s minimálne 1 univerzitou/výskumnou organizáciou z inej krajiny, ktorá má špičkovú medzinárodnú reputáciu vo vybranej vednej oblasti.

Výška grantu môže byť do 15 mil. EUR a v rovnakej výške je potrebné spolufinancovanie zo strany Slovenska.

Výzva je 2-kolová a do 5.10.2021 bolo možné predkladať skrátené žiadosti do 1. kola. Súčasťou žiadostí musel byť o. i. aj opis strategickej vízie centra excelentnosti, popis zabezpečenia jeho nezávislosti, forma spolufinancovania a súlad s európskymi/regionálnymi stratégiami (RIS3, digitálna transformácia, green deal).

Uzávierka pre druhé kolo bude: 8.9.2022 o 17:00 hod. (Brussels Time).

Text výzvy

Dňa 31.8.2021 sa uskutočnil k danej výzve česko-slovenský infodeň s názvom Infodeň CZ-SK k nástrojom Wideningu – výzvy 2021-22.

Kontakt v SR pre viac informácií: NCP – Kvetoslava Papanová

Zdroj: Funding & tender opportunities; 29.06.2021, akt.5.5.2022 kvp via ksi