Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tackling diseases (Two stages – 2022)Dátum otvorenia: 06/10/2021 12:00 am

Uzávierka: 01/02/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06

Rozpočet: 160 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage: Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs – RIA

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage: Vaccines 2.0 – developing the next generation of vaccines – RIA

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage: Development of new effective therapies for rare diseases – RIA

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 01.02.2021, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 06.09.2022.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob