Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2021-D3-02)Dátum otvorenia: 24/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 05/01/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2021-D3-02

Rozpočet: 230 800 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Oblasti výzvy:

  • Fostering the European global leadership in affordable, secure and sustainable renewable energy technologies (dostupné, bezpečné a udržateľné technológie obnoviteľnej energie)
  • Energy systems, grids and storage (energetické systémy, siete a uskladnenie energie)
  • Carbon capture, utilisation and storage (riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka)

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2021-D3-02-01: Demonstration of wave energy devices to increase experience in real sea condition – IA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-02: Sustainability and educational aspects for renewable energy and renewable fuel technologies – CSA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-03: Market Uptake Measures of renewable energy systems – CSA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-04: Novel tandem, high efficiency Photovoltaic technologies targeting low cost production with earth abundant materials – RIA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-05: Novel tandem, high efficiency Photovoltaic technologies targeting low cost production with earth abundant materials – IA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-06: Increasing energy system flexibility based on sector-integration services to consumers (that benefits system management by DSOs and TSOs) – IA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-07: Reliability and resilience of the grid: Measures for vulnerabilities, failures, risks and privacy – IA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-08: Electricity system reliability and resilience by design: High-Voltage, Direct Current (HVDC)-based systems and solutions – RIA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-09: Demonstration of superconducting systems and elpipes – IA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-10: Demonstration of advanced Power Electronics for application in the energy sector – IA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-11: Reinforcing digitalisation related know how of local energy ecosystems – CSA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-12: Integration of CCUS in hubs and clusters, including knowledge sharing activities – CSA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-13: Cost reduction of CO2 capture (new or improved technologies) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-14: Support to the activities of the European Geological Services – CSA

HORIZON-CL5-2021-D3-02-15: Support to the activities of the ETIPs and technology areas of the SET Plan – CSA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 24.6.2021, mit