Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Supporting the transition towards climate neutrality within cities (HORIZON-MISS-2021-CIT-01)Dátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 14/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-CIT-01

Rozpočet: 4 000 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Typ výzvy: jednokolová výzva – single stage

Témy výzvy:

Typ projektov: CSA

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mit