Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Strengthened Security Research and InnovationDátum otvorenia: 30/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/11/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2021-SSRI-01

Rozpočet: 16 000 000

Kontaktná osoba: 18
Posilnený bezpečnostný výskum a inovácie (SSRI – Strengthened Security Research and Innovation)

Cieľ tejto destinácie bol navrhnutý tak, aby slúžil rovnako všetkým očakávaným dopadom klastra 3. Výskum v rámci tohto klastra prispeje k zvýšeniu dopadu všetkých aktivít realizovaných v celom bezpečnostnom ekosystéme EÚ a prispeje k plneniu jeho základných hodnôt: zabezpečiť, aby sa výskum a inovácie v oblasti bezpečnosti naďalej zameriavali na potenciálne konečné využitie jeho výsledkov; prispieť k plánovaniu EÚ bezpečnostných spôsobilostí; zabezpečiť rozvoj bezpečnostných technológií, ktoré sú spoločensky prijateľné; zabezpečiť úspešnú industrializáciu, komercializáciu, akvizíciu a zavádzanie úspešných výsledkov výskumu a inovácií; zabezpečiť autonómiu EÚ a technologickú suverenitu v kritických bezpečnostných oblastiach prispievaním ku konkurencieschopnejšej a odolnejšej priemyselnej a technologickej základni EÚ.

Zatiaľ čo ostatné destinácie pracovného programu klaster 3 ponúkajú financovanie výskumných a inovačných riešení zameraných na špecifické bezpečnostné hrozby, cieľ tejto destinácie je vytvoriť nástroje, ktoré pomôžu priblížiť tieto riešenia na trh.

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-01: A maturity assessment framework for security technologies

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-02: Knowledge Networks for Security Research & Innovation

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-03: National Contact Points (NCPs) in the field of security and cybersecurity

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-04: Demand-led innovation for situation awareness in civil protection

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-05: Security research technologies driven by active civil society engagement: transdisciplinary methods for societal impact assessment and impact creation

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Beňo

Zdroj: F&T OP, zverejnené 25.6.2021, peb