Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Staying healthy (Single stage – 2022)Dátum otvorenia: 06/10/2021 12:00 am

Uzávierka: 21/04/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02

Rozpočet: 50 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
V rámci tejto výzvy je vyhlásená 1 téma:

HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob