Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2021-D6-01)Dátum otvorenia: 24/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 19/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2021-D6-01

Rozpočet: 167 000 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Cieľom výzvy “Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru” je prispieť k vytvoreniu dopravného systému pre cestujúcich a tovar, ktorý je plynulý, inteligentný, inkluzívny, odolný a udržateľný. Systém má byť “user friendly” a využívať digitálne technológie a satelitné navigácie. Dopravné systémy by sa mali stať postupne viac odolné, aby sa predchádzalo a zabránilo možným poruchám. Výskum a inovácie podporia tri bezpečnostné piliere: technológie, regulačný rámec a ľudský faktor.

Konkurencieschopnosť priemyslu v doprave: Inovatívna dopravná infraštruktúra využívajúca čisté technológie, konektivitu a automatizáciu spolu s pokrokom v projektovaní a výrobe lietadiel, vozidiel a plavidiel umožní poskytovanie vysoko kvalitných služieb v oblasti mobility pri minimalizácii energetického, environmentálneho, ekonomického a sociálneho dopadu. 

Čistá, bezpečná a prístupná doprava a mobilita: Výskum se zameria na elektrifikáciu všetkých druhov dopravy, batérie a palivové články i na hybridní technológie, na skvalitnenie a interoperabilitu infraštruktúry.  Bezpečnosť dopravy bude riešená komplexne.

Inteligentná mobilita: Digitálne technológie, pokročilé družicové navigácie (EGNOS/Galileo) a využitie umelej inteligencie napomôžu efektívnejšie využiť dopravnú infraštruktúru a zvýšia jej konkurencieschopnosť. V leteckej doprave sa uplatní koncept jednotného európskeho neba, t.j. vytvorenie palubných a pozemných riešení k súbežnému zvýšeniu stupňa automatizácie, konektivity, bezpečnosti interoperability, výkonnosti, znižovania emisií a zlepšovaniu úrovne služieb. 

Oblasti výzvy:

  • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita
  • Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods – multimodálne a udržateľné dopravné systémy pre pasažierov a tovar
  • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2021-D6-01-01: More powerful and reliable on-board perception and decision-making technologies addressing complex environmental conditions (CCAM Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-02: Common approaches for the safety validation of CCAM systems (CCAM Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-03: Physical and Digital Infrastructure (PDI), connectivity and cooperation enabling and supporting CCAM (CCAM Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-04: Cyber secure and resilient CCAM (CCAM Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-05: Analysis of socio-economic and environmental impacts and assessment of societal, citizen and user aspects for needs based CCAM solutions (CCAM Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-06: Framework for better coordination of large-scale demonstration pilots in Europe and EU-wide knowledge base (CCAM Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-07: More efficient and effective multimodal freight transport nodes to increase flexibility, service visibility and reduce the average cost of freight transport – IA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-08: New delivery methods and business/operating models to green the last mile and optimise road transport – IA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-09: Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways – IA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-10: Testing safe lightweight vehicles and improved safe human-technology interaction in the future traffic system – RIA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-11: Radical improvement of road safety in low and medium income countries in Africa – RIA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-12: Controlling infection on large passenger ships – RIA

HORIZON-CL5-2021-D6-01-13: Safe automation and human factors in aviation – intelligent integration and assistance – IA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 24.6.2021, mit