Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communitiesDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01

Rozpočet: 53 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Výskum a inovácie so silným rozmerom sociálnych a behaviorálnych vied a s dôrazom na rodové aspekty podporia udržateľný, vyvážený a inkluzívny rozvoj vidieckych, pobrežných a mestských oblastí sa bude zameriavať na lepšie pochopenie rozdielnych vplyvov klimatických, environmentálnych, sociálno-ekonomických a demografických zmien na vidiecke, pobrežné a mestské oblasti s cieľom určiť spôsob, ako tieto zmeny premeniť na rovnaké príležitosti pre ľudí bez ohľadu na to, kde žijú, posilniť územnú súdržnosť a umožniť spravodlivý prechod; bude skúmať inovatívne spôsoby, ako prispôsobiť politické reakcie na zistené miestne výzvy na rôznych úrovniach riadenia a podporovať inovácie s cieľom umožniť komunitám vyvíjať, testovať a rozširovať riešenia, ktoré reagujú na globálne výzvy.

Témy výzvy:

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-01 Grasping rural diversity and strengthening evidence for tailored policies enhancing the contribution of rural communities to ecological, digital and social transitions – RIA

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02 Expertise and training centre on rural innovation – CSA

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-03 Smart XG, last-mile and edge solutions for remote farming, forestry and rural areas – RIA

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04 Socio-economic empowerment of the users of the sea

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-05 Integrated urban food system policies – how cities and towns can transform food systems for co-benefits – IA

HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-06 Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions – CSA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 22.06.2021; nakh