Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledgeDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 20/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-SOIL-01

Rozpočet: 5 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma: HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01 Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge

Život na Zemi závisí od zdravých pôd. Aj keď je pôda unikátnym ekosystémom, má spoločnosť o jeho význame vo všeobecnosti nízke povedomie. Nedostatočné vzdelanie a chápanie často podporuje degradáciu pôdy a stratu pôdnej kapacity pre zabezpečenie funkcií od ktorých sme závislí. Správcovia pôdy aj urbanisti potrebujú bezprostredný prístup k využiteľným poznatkom a poradenstvu, aby mohli podporiť udržateľný manažment pôdy.

Navrhované aktivity pripravia pôdu pre rýchly nástup činnosti misie. Návrhy budú preto:

  • identifikovať potreby pôdy a riešiť rôzne systémy užívania pôdy. Poznatky o stave pôdy a hlavných problémoch zdravia pôdy sa stanú východiskom pre odporúčania opatrení a činností živých laboratórií a majákov,
  • vytvoriť nástroje podporujúce networking a výmenu poznatkov na úrovni regionálnej či miestnej a v príslušných regiónoch vytvoriť odborné komunity,
  • vypracovať modelový podnikateľský plán pre živé laboratóriá a majáky,
  • zlepšiť poznatkovú bázu,
  • prepojiť existujúce online zdroje informácií o pôde a vytvoriť jeden bol pre prístup k týmto informáciám,
  • prepojiť one-stop shop s najlepšími online materiálmi a inšpirovať a spájať občanov s témami o zdraví pôdy,
  • podporovať príklady vzdelávania o pôde a sociálnych inováciách v a zvyšovať chápanie pôdy verejnosťou ako takou.

Podrobné informácie a podmienky výzvy nájdete na Funding and Tenders Opportunities portale.