Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvementDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 14/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01

Rozpočet: 5 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01-01 Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvement

Cieľom tejto akcie je pripraviť implementácu misie Oceán, moria a vody s osobitným zameraním na podporu účinného a včasného zavedenie výskumného a inovačného jadra misie a zapojenia občanov a zainteresovaných strán v čase určovania, navrhovania a vykonávania misie.

Táto akcia má v spolupráci so základnou sieťou misie pripraviť pôdu pre účinné nasadenie misie, identifikáciu, ďalšie rozšírenie a plné využitie demonštračných majákov, vrátane ďalších aktivít definovaných vývou.

Viac informácii a podrobné podmienky nájdete na portále Funding & tender opportunities.