Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

POSILNENIE ŠTANDARDIZÁCIE Z DÔVODU URÝCHLENIA VYUŽITIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU PODPORENÝCH PROJEKTOVDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-32

Rozpočet: 2 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je podporiť vývoj nových štandardov, príp. revíziu existujúcich, aby tieto reflektovali nové podmienky na trhu a v priemysle. Výsledkom toho by malo byť lepšie umiestňovanie nových technológií na trhu.

Výška grantu je do 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy