Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

POSILNENIE CIRKULÁCIE MOZGOV – ERA FELLOWSHIPSDátum otvorenia: 29/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 12/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02

Rozpočet: 8 000 000

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je výšiť atraktivitu inštitúcií v krajinách s nižšou VaI výkonnosťou pre výnimočných vedcov a zvýšiť záujem vedcov o pôsobenie v týchto inštitúciách. ERA fellowship bude poskytnutý všetkým výnimočným vedcom, ktorí majú záujem o dočasné pôsobenie v inštitúcii z krajiny s nižšou VaI výkonnosťou.

Výška grantu závisí od trvania projektu a krajiny pôsobenia vedca

Projekty je možné podávať 12. 10. 2021.

Plné znenie výzvy