Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

PODPORA A UPLATNENIE OBČIANSKEJ VEDY V EURÓPSKOM VÝSKUMNOM PRIESTOREDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-61

Rozpočet: 5 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je zvýšiť počet nových experimentálnych iniciatív zameraných na občiansku vedu a zvýšiť počet občanov, zapojených do vedy.

Výška grantu je okolo 5 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy