Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA Postdoctoral Fellowships 2021Dátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 12/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2021-PF-01

Rozpočet: 242 mil. €

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
Granty pre projekty individuálnych riešiteľov, ktorí chcú získať nové zručnosti prostredníctvom tréningu a mobility (medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzi-sektorovej).

Cieľom je vybaviť výskumných pracovníkov novými zručnosťami a kompetenciami s cieľom nájsť riešenia súčasných a budúcich výziev, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho výskumného projektu v akejkoľvek oblasti.

Financovanie formou jednotkových nákladov (unit costs) je k dispozícii pre projekty s trvaním 2 – 3 roky. Projekt podáva výskumný pracovník v spolupráci s hosťujúcou organizáciou.

Text výzvy

MSCA Postdoctoral Fellowship

Kontakt v SR pre viac informácií.