Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA Doctoral Networks 2021Dátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 16/11/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2021-DN-01|HORIZON-MSCA-2021-DN-01

Rozpočet: 402.95 mil.|402.95 mil.

Kontaktná osoba: 47|47
Grantová schéma podporí realizáciu doktorandských programov prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe a mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na produkty a služby.

Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Text výzvy

MSCA Doctoral Networks

Kontakt v SR pre viac informácií.