Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MODELOVANIE A KVANTIFIKOVANIE DOPADU PRAKTÍK OTVORENEJ VEDYDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-40

Rozpočet: 2 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je zabezpečiť štruktúrovanú evidenciu vedeckých, spoločenských a ekonomických dopadov princípu otvorenej vedy, doplnenú o nové metódy, nástroje a informácie, slúžiace na ich meranie.

Výška grantu je okolo 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy