Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MANAŽMENT OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVADátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-33

Rozpočet: 1 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je zmapovať trendy v oblasti technologických procesov a relevantný rámec ochrany duševného vlastníctva. Tiež – posúdiť existujúce metódy ochrany duševného vlastníctva a navrhnúť scenáre potenciálnych nových mechanizmov na jeho ochranu.

Výška grantu je okolo 1 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy