Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Land, oceans and water for climate actionDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01

Rozpočet: 2021 - 108 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Aktivity v oblasti výskumu a inovácií podporia riešenia postupmi šetrnými ku klíme a životnému prostrediu s cieľom znížiť emisie hlavných skleníkových plynov a environmentálnu stopu spôsobenú zmenami vo využívaní pôdy a poľnohospodárskymi činnosťami. V oblasti výskumu a inovácií sa budú rozvíjať inovácie poznatkov s cieľom podporiť riešenia zmierňovania emisií s využitím oceánov a odstrániť rozdiely v emisiách. Výskum a inovácie budú mať zásadný význam pre podporu adaptácie a budovanie odolnosti v poľnohospodárstve, lesníctve a pobrežných oblastiach. Cieľom výskumu a inovácií bude aj lepšie pochopenie toho, ako inštitúcie a správanie formujú zraniteľnosť a príležitosti pre adaptáciu.

Témy výzvy:

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-01 Improved understanding, observation and monitoring of water resources availability – RIA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02 European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) – HORIZON Programme Cofound Actions

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-03 Key oceanic and polar processes driving regional & global climate change – RIA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-04 Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms – CSA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-05  Agroecological approaches for climate change mitigation, resilient agricultural production and enhanced biodiversity – RIA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-06 Resilient livestock farming systems under climate change – RIA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07 International Research Consortium on (agricultural) soil carbon – CSA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08 Agroforestry to meet climate, biodiversity and farming sustainability goals – RIA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-09 Enhancing science-based knowledge on EU forests’, including old-growth forests, capacities to mitigate climate change – RIA

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-10 EU-China international cooperation on increasing the resilience of forests – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 22.06.2021; nakh