Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

KOORDINOVANIE IMPLEMENTÁCIE CIEĽOV EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI A INKLÚZIE V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-81

Rozpočet: 4 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je podpora rovnosti pohlaví v Európskom výskumnom priestore.

Výška grantu je okolo 4 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy