Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Increased CybersecurityDátum otvorenia: 30/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 21/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2021-CS-01

Rozpočet: 67 500 000

Kontaktná osoba: 18
Zvýšená kybernetická bezpečnosť

Európa musí vybudovať systém odolný voči kybernetickým útokom, pričom musí dbať na to, aby sa posilnila ochrana osobných údajov a sloboda občanov. Digitálna transformácia si vyžaduje podstatné zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie ochrany rastúceho počtu pripojených zariadení a bezpečnú prevádzku sieťových a informačných systémov vrátane tých, ktoré sa používajú v energetike, dodávkach a rozvodoch pitnej vody, vo vozidlách a dopravných systémoch, nemocniciach a celom zdravotnom systém, financiách, vo verejných inštitúciách, výrobných podnikoch a domácnostiach.

HORIZON-CL3-2021-CS-01-01: Dynamic business continuity and recovery methodologies based on models and prediction for multi-level Cybersecurity

HORIZON-CL3-2021-CS-01-02: Improved security in open-source and open specification hardware for connected devices

HORIZON-CL3-2021-CS-01-03: AI for cybersecurity reinforcement

HORIZON-CL3-2021-CS-01-04: Scalable privacy-preserving technologies for cross border federated computation in Europe involving personal data

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Beňo

Zdroj: F&T OP, zverejnené 25.6.2021, peb