Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hop-on facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06)Dátum otvorenia: 10/01/2023 12:00 am

Uzávierka: 26/09/2024 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06

Rozpočet: 40 mil.
EK otvorila výzvu na podávanie žiadostí výzvu nástroja Hop On, ktorý umožňuje zapojiť do existujúceho konzorcia jedného partnera z tzv. widening krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Existujúce konzorcium musí vyplynúť zo schváleného projektového zámeru v niektorom z klastrov piliera 2 alebo EIC Pathfinder programu Horizont Európa a nesmie mať žiadneho iného účastníka z tzv. widening krajiny.

Rozpočet na účasť nového widening partnera je od 0,2 do 0,5 mil. EUR + 10% zvýšenie rozpočtu pre koordinátora projektu za zvýšené administratívne náklady.

Návrh na zahrnutie nového widening partnera predkladá EK koordinátor úspešného konzorcia.

Výška grantu môže byť od 0,10 do 0, 60 mil. EUR. Výzva je tzv. multiple cut-off a typ projektu je RIA.

Najbližšia uzávierka bude: 26. 9. 2024 o 17:00 hod. (Brussels Time).

Oprávnené konzorciá v pilieri 2 a EIC Pathfinder:  List of funded projects under Horizon Europe pillar 2 and the EIC Pathfinder (europa.eu).

Text výzvy

Postup ako sa zapojiť

Často kladené otázky –  Link

Kontakt v SR pre viac informácií: NCP – Kvetoslava Papanová

Zdroj: Funding & tender opportunities; 10.1. 2023