Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Prize for Women InnovatorsDátum otvorenia: 08/03/2021 12:00 am

Uzávierka: 30/06/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize

Rozpočet: 350000 €

Kontaktná osoba: 17
Cena sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a krajín pridružených k Horizontu Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inovácie. Cenu vyhlasuje a spravuje Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP a víťazov vyberá nezávislá odborná porota.

Viac informácií o cenách EIC je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 22.6.2021, ldi