Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage – 2022)Dátum otvorenia: 06/10/2021 12:00 am

Uzávierka: 21/04/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08

Rozpočet: 70 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02: Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recovery – PCP

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the resilience of health care systems in the context of recovery – PPI

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04: Better financing models for health systems – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob