Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator Open 2021Dátum otvorenia: 08/04/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01

Rozpočet: 592,5 mil.

Kontaktná osoba: 17
EIC Accelerator podporuje vysoko inovatívne deep-tech malé a stredné podniky s prelomovou inováciou, ktorá má veľký potenciál úspechu na globálnom trhu. Podávanie projektových návrhov prebieha v troch kolách:

  • krátky návrh: podávanie otvorené priebežne,
  • plný návrh: podávanie k dátumu konkrétnej uzávierky v danom roku,
  • prezentácia pred porotou: na základe výsledku hodnotenia plného návrhu.

EIC Accelerator bude podporovať netematické projekty (Open) ako aj tematické projekty (Challenges).

Rozpočet na netematické projekty EIC Accelerator Open na rok 2021 je 592,5 mil. EUR.

Viac informácií o schéme EIC Accelerator je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií.