Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator Challenge: Strategic Digital and Health TechnologiesDátum otvorenia: 08/04/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-01

Rozpočet: 496,7 mil.

Kontaktná osoba: 17
EIC Accelerator podporuje vysoko inovatívne deep-tech malé a stredné podniky s prelomovou inováciou, ktorá má veľký potenciál úspechu na globálnom trhu. Podávanie projektových návrhov prebieha v troch kolách:

  • krátky návrh: podávanie otvorené priebežne,
  • plný návrh: podávanie k dátumu konkrétnej uzávierky v danom roku,
  • prezentácia pred porotou: na základe výsledku hodnotenia plného návrhu.

EIC Accelerator bude podporovať netematické projekty (Open) ako aj tematické projekty (Challenges).

Tematická výzva Strategic Digital and Health Technologies sa zameriava na firmy, ktoré majú potenciál stať sa globálnym lídrom v nasledujúcich oblastiach:

  • digitálne technológie: prístroje, metódy, systémy a princípy, procesy a štandardy majúce vzťah k IKT technológiám ako napr. vysoko výkonné počítače, edge computing, kvantové technológie, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, blockchain, technológie cloudovej infraštruktúry, internet vecí a i.,
  • technológie z oblasti starostlivosti o zdravie: nástroje skorej diagnostiky založené na AI, diagnostika v mieste starostlivosti, nové prístupy v bunkovej a génovej terapii, najmä v oblasti rakoviny, vývoj nových biomarkerov pre klinické prognózy, stratifikáciu pacientov alebo monitoring v širokom spektre diagnóz, bioprocesing 4.0, inteligentné služby pre zdravotnú starostlivosť, e-health riešenia (vrátane mobilných) pre systémy zdravotnej starostlivosti, medicínsku prax a jednotky intenzívnej starostlivosti.

Rozpočet na tematické výzvy EIC Accelerator Challenges na rok 2021 je 496,7 mil. EUR.

Viac informácií o schéme EIC Accelerator je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií