Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Disaster-Resilient Society for EuropeDátum otvorenia: 30/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/11/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2021-DRS-01

Rozpočet: 26 000 000

Kontaktná osoba: 18
Spoločnosť odolná voči katastrofám

Táto destinácia podporuje implementáciu medzinárodných politík a iniciatív ako napr. Sendajský rámec pre znižovanie rizika katastrof, Green Deal, SDG a európskych iniciatív a politík ako EU Disaster Risk Reduction, politiky zamerané na prírodné a človekom vyvolané hrozby (úmyselné aj neúmyselné), Climate Adaptation Strategy, Security Union Strategy a Counter-Terrorism Agenda.
Zvyšujúca sa závažnosť a frekvencia extrémnych prírodných javov (napr. povodne, horúčavy a mimoriadne chladné obdobie, búrky a lesné požiare), ktoré sú výsledkom vplyvu človeka na zmenu podnebia, zvyšuje zraniteľnosť spoločnosti a vyžaduje osobitné zameranie výskumu. Na druhej strane, geologické riziká (napr. zemetrasenia, tsunami, sopečné erupcie) a riziká s tzv. pomalým nástupom (napr. stúpanie hladiny morí a oceánov, topenie ľadovcov, suchá) taktiež musia byť nepretržite monitorované. Antropogénne hrozby vyžadujú posilnenie kapacít krízového riadenia, čo dokazujú nedávne priemyselné nehody a teroristické útoky spojené s chemickými, biologickými, rádiologickými, jadrovými a výbušnými materiálmi (CBRN-E). V konečnom dôsledku, kríza COVID-19, odhalila vystavenie spoločnosti väčšiemu riziku pandémie ako sme si mysleli. Globálne nerovnosti často zhoršujú odolnosť spoločností a zvyšujú zraniteľnosť ich členov, infraštruktúr a ekonomík.

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01: Improved understanding of risk exposure and its public awareness in areas exposed to multi-hazards

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-02: Integrated Disaster Risk Reduction for extreme climate events: from early warning systems to long term adaptation and resilience building

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03: Enhanced assessment of disaster risks, adaptive capabilities and scenario building based on available historical data and projections

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-04: Developing a prioritisation mechanism for research programming in standardisation related to natural hazards and/or CBRN-E sectors

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05: Fast deployed mobile laboratories to enhance situational awareness for pandemics and emerging infectious diseases

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Beňo

Zdroj: F&T OP, zverejnené 25.6.2021, peb