Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digitised, resource-efficient and resilient industry 2021 (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01)Dátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 23/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01

Rozpočet: 355,20 miliónov eur

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci druhej Destinácie: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel.

Očakávaný dopad Klastra 4: Vedúce postavenie v priemysle a zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch s bezpečnosťou dodávok nerastných surovín, dosiahnutá prelomovými technológiami v oblastiach priemyselných aliancií, dynamickými ekosystémami priemyselných inovácií a pokročilými riešeniami substitúcie, efektívnosti zdrojov a energie, účinného opätovného použitia a recyklácie a čistej primárnej produkcie nerastných surovín, vrátane kritických nerastných surovín, a vedúce postavenie v cirkulárnej ekonomike.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01:

Oblasť: Novel paradigms to establish resilient and circular value chains

 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01: Ensuring circularity of composite materials (Processes4Planet Partnership) (RIA)

Oblasť: Raw materials for EU open strategic autonomy and successful transition to a climate-neutral and circular economy

 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-03: Identifying future availability of secondary raw materials (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-04: Developing climate-neutral and circular raw materials (IA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-05: Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value chains (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-06: Innovation for responsible EU sourcing of primary raw materials, the foundation of the Green Deal (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-07: Building innovative value chains from raw materials to sustainable products (IA)

Oblasť: Green and Sustainable Materials

 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-08: Establishing EU led international community on safe- and sustainable-by-design materials to support embedding sustainability criteria over the life cycle of products and processes (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-09: Promote Europe’s availability, affordability, sustainability and security of supply of essential chemicals and materials (IA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-10: Paving the way to an increased share of recycled plastics in added value products (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-11: Safe- and sustainable-by-design polymeric materials (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-12: Safe- and sustainable-by-design metallic coatings and engineered surfaces (RIA)

Oblasť: Materials for the benefit of society and the environment and materials for climate-neutral Industry

 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-14: Development of more energy efficient electrically heated catalytic reactors (IA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-16: Creation of an innovation community for solar fuels and chemicals (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-17: Advanced materials for hydrogen storage (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20: Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA)

Oblasť: Materials and data cross-cutting actions

 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-25: Biomaterials database for Health Applications (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-26: Sustainable Industry Commons (RIA)

Oblasť: Improving the resilience and preparedness of EU businesses, especially SMEs and Startups

 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-27: Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for strategic digital technologies (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-28: Re-opening industrial sites preparatory action – Promoting a sustainable strategy for Europe’s industrial future (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-29: ‘Innovate to transform’ support for SME’s sustainability transition (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31: European Technological and Social Innovation Factory (RIA)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 22.06.2021, erh