Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu (HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01)Dátum otvorenia: 15/11/2023 12:00 am

Uzávierka: 19/03/2024 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01.

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Dňa 15. novembra 2023 bola otvorená druhá dávka výziev z Pracovného programu pre roky 2023 – 2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu s kódom HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené 4 nasledovné témy:

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 19. marec 2024 o 17:00 hod. Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

 

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top