Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal (HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01)Dátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 21/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01

Rozpočet: 311,90 miliónov eur

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci štvrtej Destinácie: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné na Zelenú dohodu.

Očakávaný dopad Klastra 4: Otvorená strategická autonómia v digitálnych technológiách a v budúcich rozvíjajúcich sa podporných technológiách, posilňovaním európskych kapacít v kľúčových častiach digitálnych a budúcich dodávateľských reťazcov, umožňovaním agilných reakcií na naliehavé potreby a investíciami do včasného objavovania a priemyselného zavádzania nových technológií.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01:

Oblasť: Ultra-low power processors

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-01: Ultra-low-power, secure processors for edge computing (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-05: Open Source Hardware for ultra low-power, secure processors (CSA)

Oblasť: European Innovation Leadership in Electronics

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31: Functional electronics for green and circular economy (RIA)

Oblasť: European Innovation Leadership in Photonics

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-06: Advanced optical communication components (Photonics Partnership) (IA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-07: Advanced Photonic Integrated Circuits (Photonics Partnership) (RIA)

Oblasť: 6G and foundational connectivity technologies

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-26: Coordination of European Smart Network actions (CSA)

Oblasť: Innovation in AI, Data and Robotics

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09: AI, Data and Robotics for the Green Deal (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-10: AI, Data and Robotics at work (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

Oblasť: Tomorrow’s deployable Robots: efficient, robust, safe, adaptive and trusted

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11: Pushing the limit of robotics cognition (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-12: European Network of Excellence Centres in Robotics (RIA)

Oblasť: European leadership in Emerging Enabling Technologies

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-13: Academia-Industry Forum on Emerging Enabling Technologies (CSA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-14: Advanced spintronics: Unleashing spin in the next generation ICs (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-27: Development of technologies/devices for bio-intelligent manufacturing (RIA)

Oblasť: Flagship on Quantum Technologies: a Paradigm Shift

 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-21: Next generation quantum sensing technologies (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-23: International cooperation with Canada (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-30: Investing in new emerging quantum computing technologies (RIA)
 • HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32: Support and coordination of the Quantum Technologies Flagship Initiative (CSA)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 22.06.2021, erh